Kaybolan ve Yıpranan Ehliyet İşlemleri

2918 Sayılı Trafik Kanununa bağlı yönetmeliğin 83.maddesinde; "Zayi edilen (Kaybolan) ve yıpranmış olan sürücü belgeleri, sahibinin beyanı esas alınarak bir dilekçe ile müracaatı üzerine, yenisi verilerek değiştirilir" denilmektedir.


Kaybolan  Sürücü Belgesi Çıkarmak İçin İstenilen Belgeler:

Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben dilekçe.

Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi (2Adet)

Kaybolan ehliyette kan grubu mevcut değil ise, kan gurubu kartı

2 Adet vesikalık fotoğraf.

Sürücü Belgesi ücreti.


Yıpranma veya Kimlik Değişikliğinden Dolayı Sürücü Belgesi Değişimi.

Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne hitaben yazılmış dilekçe,

Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve aslı,

Kimlik değişikliği var ise değişikliği belirtir belge, (Evlenme cüzdanı veya boşanma ilanı fotokopisi)

2 Adet fotoğraf,

Eski sürücü belgesi

 
,