Kaza Yeri ve İlkyardım Önlemleri

 KAZA YERİ İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
 
İlk yardım : Ani olarak hastalanan ya da kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar olay yerinde yapılan hayat kurtarıcı girişimlere denir.
 
İlk yardımın amacı: Kazanın olduğu yerde, kazazedelere yardım ederek durumlarının kötüye gitmesini engellemek ve hayatlarını kurtarmaya çalışmaktır.
 
Kaza yeri acil yardım haberleşmesi yapılırken ilk önce yaralıların durumu ve sayısı bildirilir.Acil yardım haberleşmesinde iletilecek mesaj kısa, öz ve anlaşılır olmalıdır. Kaza yerine yalnız başına ulaşan diğer araç sürücüleri acil yardım haberleşmesini yaralıların ölmesini engelleyecek önlemleri aldıktan sonra yapmalıdır.
 
İlk yardımda 6 aşama:
 
1- Kazazedeyi güvenceli yere almak, (kaza yerinde gerekli emniyet tedbirleri almak.)
 
2- Teşhis koymak
 
3- İlk yardım yapmak
 
4- Haberleşme
 
5- Kazazedelerin öncelik sırasına göre taşınması
 
6- Kazazedelerin uygun pozisyonda taşınması
 
İlk yardımda öncelik sırası :
 
1: Solunumu duranlar
 
2: Kalbi duranlar
 
3: Şoka girenler
 
İlk yardımcının özellikleri :
 
1- İlk yardım bilgisine sahip olmak
 
2- Çabuk hareket etmek
 
3- Elimizdeki araç ve gereçleri en iyi şekilde kullanmak
 
4- Telaşlanmadan, heyecanlanmadan ve ümitsizlik belirtisi göstermeden, hemen ölebilecek olanlara öncelikle yardım etmek
 
Trafik kazalarına ilk müdehale edebilecek kimse oldukları için sürücülerin ilk yardım bilgi ve becerisine sahip olmaları önemlidir. Trafik kazası gördüğünde gerekli tedbiri almayan sürücülere para ve puan cezası birlikte uygulanır. Trafi kazası gördüğünde sürücülerin müdehale etmeleri her durumda bir zorunluluktur.
 
 
,