Uluslararası Ehliyet İşlemleri

 Kişilerin yurtdışında sorunsuz olarak taşıt kullanabilmesi için düzenlenen Uluslararası bir sürücü iznidir. 


Belge 1949 yılında BM nezdinde imzalanan Uluslararası Karayolları Trafiği Anlaşmasına göre düzenlenir.


Uluslar arası sürücü Belgesi için gerekli  evraklar

Sürücü Belgesi aslı, 

TC kimlik numarası,

2 Fotoğraf,

Yabancı ülke yerel Sürücü Belgeleri 
için diplomatik temsilcilik onayli tercüme.


Uluslararasi Sürücü Belgesi, ilgili Uluslararasi Anlaşma geregi, düzenlendiği ülkede geçersizdir.


Bu belge Uluslararası anlaşmaya taraf pek çok dünya ülkesinde geçerlidir. Bunun tek şartı, o ülkede turist Olarak bulunmak ve daimi ikametinin olmamasıdır.

Belgenin geçerliliği düzenlendiği tarihten itibaren 1 yıldır. Bu sebeple ibraz edilen sürücü belgesinin de en az 1 yıl geçerliliği olması istenir.

Devletin mali mevzuatina göre, Uluslararası Sürücü Belgesinin harç tutarları her sene başında yeniden düzenlenmektedir.

 
,